Bảo vệ công trình xây dựng

Cùng với quá trình phát triển của con người và xã hội, ngành Bảo vệ ngày càng được chú trọng và là sự lựa chọn đáng tin cậy để đảm bảo an ninh cho con người, tài sản cho các Công ty, các hộ gia đình.

     Đối với các công trường xây dựng hiện tại, việc đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong công trường là vấn đề luôn được các nhà đầu tư chú trọng.
Công ty bảo vệ An Quốc cũng là một trong các đơn vị bảo vệ được các nhà đầu tư xây dựng lựa chọn nhiều nhất để đảm bản an ninh cho dự án của mình. Trong công tác triển khai an ninh tại các công trường thì Công ty An Quốc tập trung vào hai loại đối tượng chính cần được bảo vệ là: con người tham gia lao động trong dự án và tài sản có trong dự án.
1. Đối với con người tham gia làm việc tại dự án: điều kiện cần là phải đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe và yếu tố an toàn đối với cá nhân mỗi người.
2. Đối với tài sản có trong dự án: phải được kiểm soát chặt chẽ từ các khâu: mang vào, sử dụng và mang ra. Các tài sản này phải được đăng ký, lưu trữ thành hồ sơ để đảm bảo tính thực tế và có gốc để so sánh với tài sản mang ra sau này.
Chúng tôi luôn cập nhật tình hình của dự án để đưa ra những phương án đảm bảo an ninh phù hợp nhất trong các giai đoạn thi công.

 

Khách hàng

  • King Island

  • Sona

  • brg

  • benh vien tinh

  • Duoc pham dong a

  • seabank

  • citimart

  • 1

Hotline Ky niem 10 nam