Bảo vệ cơ quan


      Các cơ quan, nhà máy, xi nghiệp đều có những điểm chung trong công tác đảm bảo an ninh tại cơ sở như: kiểm soát con người, kiểm soát tài sản, kiểm soát bảo mật.
1. Đối với kiểm soát con người: có ba nhóm con người thường xuyên làm việc trong các đơn vị này là " cán bộ quản lý, công nhân làm việc và khách hàng". Với những nhóm này, nhân viên bảo vệ cần kiểm soát được: thời gian ra vào cơ quan làm việc; các tài sản mang vào, mang ra khỏi cơ quan; trang phục theo quy định của cơ quan; phương tiện của từng cá nhân trong cơ quan.
2. Đối với kiểm soát tài sản: nhân viên bảo vệ cần phải nắm được các thông số như: thời gian chuyển vào, chuyển ra khỏi cơ quan; loại tài sản; số lượng và chất lượng của tài sản; nơi cất giữ tài sản; những bộ phận chịu trách nhiệm hoặc có liên quan tới tài sản.
3. Đối với kiểm soát bảo mật: nhân viên bảo vệ tại cơ quan không được phép tiết lộ các thông tin quan trọng về cơ quan; sản phẩm; tư liệu sản xuất; thông tin cá nhân của cán bộ nhân viên hay khách hàng khi không có sự cho phép.
    Nhân viên của Công ty bảo vệ An Quốc đều được đào tạo để đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên. Chúng tôi luôn mong muốn khách hàng hợp tác để đảm bảo an ninh, an toàn về tài sản, tính mạng cũng như bảo mật chính cơ quan của Quý khách hàng.

Khách hàng

  • King Island

  • Sona

  • brg

  • benh vien tinh

  • Duoc pham dong a

  • seabank

  • citimart

  • 1

Hotline Ky niem 10 nam