Bảo vệ mục tiêu di động

Các nghệ sỹ trong các chương trình giao lưu; các yếu nhân cần đến nơi họ muốn; các nguồn tiền cần đến đúng điểm của nó .... mọi thứ đều cần được an toàn.

     Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Quốc đào tạo được những cá nhân có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ mục tiêu di động.
Chúng tôi dạy cho họ khả năng quan sát để phát hiện mọi tình huống phát sinh dù xa hay gần. Chúng tôi dạy họ khả năng xử lý mọi tình huống xảy ra trên đường đi. Chúng tôi dạy họ về nghiệp vụ và khả võ thuật cần thiết. Hơn thế nữa chúng tôi dạy họ biết dùng tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khách hàng

  • King Island

  • Sona

  • brg

  • benh vien tinh

  • Duoc pham dong a

  • seabank

  • citimart

  • 1

Hotline Ky niem 10 nam